Contoh Surat Undangan Kepanitiaan/Panitia Acara Kegiatan Kemasyarakatan

PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO

SEI MAS, 5 APRIL 2007
Nomor : Istimewa
Perihal : Undangan Penceramah

Kepada Yth:
Bapak H. ARFANDI IBNU HAJAR, BA, SE
di
B A N G K O

Assallamuallaikum W.W.
Dengan Hormat,
Semoga Bapak dalam selalu keadaan sehat wal-afiat. Dalam rangka memperingati Perayaan Hari Besar Islam : HARI MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:
HARI : SENIN
TANGGAL : 9 APRIL 2007
JAM : 19.30 BBWI
TEMPAT : MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO
Kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi pence- ramah dalam acara tersebut. Sangat diharapkan sekali jika Bapak berkenan pula bersama kami sholat ”Isya” berjemaah di mesjid kami.
Demikian undangan ini kami buat dengan harapan semoga bapak berkenan memenuhinya. Atas kesediaan Bapak semoga do’a kami akan kesehatan dan kesejah- teraan Bapak dikabulkan Allah SWT. Terima kasih.

Mengetahui:
Ketua Lingkungan Sei Mas

M. SAMADIN. FK Wassallam,
Ketua,

M U H A J I

PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO

SEI MAS, 5 APRIL 2007
Nomor : Istimewa
Perihal : Undangan Peringatan Maulid Nabi

Kepada Yth:
Bapak/ibu/sdr/i ........................................................................
di
B A N G K O

Assallamuallaikum W.W.
Dengan Hormat,
Semoga Bapak/ibu/sdr/i dalam selalu keadaan sehat wal-afiat. Dalam rangka memperingati Perayaan Hari Besar Islam : HARI MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:
HARI : SENIN
TANGGAL : 9 APRIL 2007
JAM : 19.30 BBWI
TEMPAT : MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO
PENCERAMAH : H. ARFANDI IBNU HAJAR, BA, SE
Kami mengharapkan kesediaan Bapak/ibu/sdr/i hadir dalam acara tersebut. Sangat diharapkan sekali jika Bapak/ibu/sdr/i berkenan pula hadir bersama kami sholat ”Isya” berjemaah di mesjid kami.
Demikian undangan ini kami buat dengan harap-an semoga bapak/ibu/sdr/i berkenan memenuhinya. Atas kesediaan Bapak/ibu/sdr/i semoga do’a kami akan kesehatan dan kesejahteraan Bapak/ibu/sdr/i dikabulkan Allah SWT. Terima kasih.

Mengetahui:
Ketua Lingkungan Sei Mas

M. SAMADIN. FK Wassallam,
Ketua,

M U H A J I

PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO

SEI MAS, 5 AGUSTUS 2007
Nomor : Istimewa
Perihal : Undangan Penceramah

Kepada Yth:
Bapak H. ARFANDI IBNU HAJAR, BA, SE
di
B A N G K O

Assallamuallaikum W.W.
Dengan Hormat,
Semoga Bapak dalam selalu keadaan sehat wal-afiat. Dalam rangka memperingati Perayaan Hari Besar Islam : HARI ISRA MI’RAJ MUHAMMAD SAW yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:
HARI : MINGGU
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2007
JAM : 19.00 BBWI
TEMPAT : MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO
Kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi penceramah dalam acara tersebut.
Demikian undangan ini kami buat dengan harapan semoga bapak berkenan memenuhinya. Atas kesediaan Bapak semoga do’a kami akan kesehatan dan kesejahteraan Bapak dikabulkan Allah SWT. Terima kasih.

Wassallam,
Ketua,

M U H A J I

PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO

SEI MAS, 5 Agustus 2007
Nomor : Istimewa
Perihal : Undangan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

Kepada Yth:
Bapak/ibu/sdr/i ............................................
di
B A N G K O

Assallamuallaikum W.W.
Dengan Hormat,
Semoga Bapak/ibu/sdr/i dalam selalu keadaan sehat wal-afiat. Perubahan perlu kita lakukan, dimulai dari yang kecil-kecil dalam diri, keluarga dan masyarakat kita. Dalam rangka memperingati Perayaan Hari Besar Islam: HARI ISRA MI”RAJ NABI BESAR MUHAMMAD SAW yang Insya Allah akan diselenggarakan pada:
HARI : KAMIS MALAM JUM’AT
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2007
JAM : 18.45 BBWI
TEMPAT : MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO
PENCERAMAH : K. H. TUNGGAL
Kami mengharapkan kesediaan Bapak/ibu/sdr/i sekeluarga hadir dalam acara peringatan ISRA MI’RAJ tersebut. Atas kehadirannya kami do’akan rahmat kesehatan dan kesejahteraan bagi Bapak/ibu/sdr/i semoga do’a kita dikabulkan Allah SWT. Terima kasih.

Mengetahui:
Pegawai Syara’

M. SYAFI’I MAKLAN
Wassallam,
Ketua,

M U H A J I

LINGKUNGAN SEI MAS
PANITIA PEMBANGUNAN MESJID SYUHADA
KELURAHAN PASAR ATAS BANGKO

Sei Mas, 18 Januari 2008

Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Tokoh Masyarakat
Lingkungan Sei Mas Pasar Atas Bangko

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/sdr/i : ……………………
……………………………………………
Di
B A N G K O

ASSALAMUALLAIKUM W.W.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Berkah dan Rahmah-Nya kepada Bapak/Ibu/sdr/i, sehingga kehidupan yang dijalani selalu dilindungi dan terpelihara dalam kekhusyu’an amalan ibadah. Dengan perantaraan surat ini kami ingin menyampaikan Hasil Musyawarah Tokoh Masyarakat Lingkungan Sei Mas Pada 18 Januari 2008 bertempat di Mesjid Syuhada untuk dapat diketahui dan dimaklumi, disosialisasikan kepada warga dan jemaah Yassinan serta dapat dijadikan pedoman.
Keputusan-keputusan tersebut diantaranya adalah:
1. Undangan yang disebar kepada alamat terdaftar berjumlah 50 Eksemplar, yang hadir dalam rapat adalah 23 orang, 4 orang hadir dengan mewakilkannya kepada yang hadir. Rapat dimulai pukul 20.36 WIB dan berakhir pada pukul 22.51 WIB.
2. Kesepakatan berinfaq sebesar Rp. 30.000.oo (tiga puluh ribu rupiah)/KK untuk melanjutkan pembangunan Mesjid Syuhada. Pembayarannya dapat tunai dapat dicicil dalam jangka waktu 3 (TIGA) bulan dan dapat dalam jumlah yang lebih bagi yang berkecukupan dan mampu;
3. Ketua RT/Ketua Yassinan RT bertanggung jawab dalam pengumpulan uang tersebut dan menyerahkannya kepada Bendaharawan Pembangunan Mesjid Syuhada;
4. Pekerjaan Finishing (Profil Ris Plank dan Tiang) dilakukan dengan harga Rp. 25.000.oo (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per meter dan dikerjakan oleh ARIF
5. Pekerjaan Teralis Besi 10 Ulir dikerjakan oleh CV. Sinar Maju (DARMANTO) dengan harga Rp 340.000.oo per meter. Waktu pelaksanaan berhubungan dengan ketersediaan dana.
6. Penyampaian Proposal:
a. bantuan dana pembangunan kepada Donatur dan Calon Bupati 2008 akan dilakukan kemudian;
b. persiapan perpustakaan mesjid menjadi tanggung jawab: RAMLI SE, M SAID SAIDINA S.Ag dan JONI RASMANTO. SKM. MKES
7. Pengecatan Ringgo-ringgo dan pemindahan tempat beduk menjadi tanggung jawab Remaja Mesjid. Cat dan Kuas yang dibutuhkan disediakan oleh RAMLI SE
8. 8 (enam) kotak amal telah ditempatkan di:
a. YY CELLULER (ADEK)
b. FERY CELLULER
c. TOKO OBAT AAN
d. TOKO OBAT DILLA
e. TOKO YANTO RT 07
f. TOKO H. HIDAYAT RT 08
g. TOKO SATE PODOMORO
h. TOKO ATENG PENGKOLAN TELKOM
i. .............................????? MENNYUSUL....................
9. Menggalang peran serta pengajian ibu-ibu dalam membangun mesjid dengan Infaq Rp 20.000/orang;
10. Akan diadakan pengajian bulanan pada salah satu hari pada setiap minggu ke IV dengan materi dan nara sumber yang diprakarsai oleh Bidang IMAROH dan Remaja Mesjid.
11. Merencanakan Rapat 3 (tiga) Pengurus Mesjid dengan 6 orang Bidang Imaroh dan 6 orang pengurus RT/RW, membicarakan:
a. Remaja Mesjid Reformasi
b. Pengajian Bulanan
c. Peringatan Hari Besar Islam
d. Panitia Amil Zakat
e. Panitia Qurban
f. Pengurus Pengajian Ibu-ibu
12. Pembelian:
a. 1 (satu) Pengeras Suara yang pemasangannya diatur kemudian
b. 2 (dua) Timbangan ukuran 2 Kg
c. 2 (dua) Speaker Capsule 3000 Waat untuk dalam mesjid
d. 1 (satu) Mesin Penghisap Debu Basah dan Kering
e. 1 (satu) Corong Muazzim dan ditempatkan di sisi kiri mimbar secara permanent
f. Kalkulator (Infaq Pak Azwar RT 07)
13. Susunan Panitia Pembangunan Mesjid Syuhada Tetap dengan mengurangi nama anggota yang telah meninggal dunia.
14. Menyetujui setiap KK di SEI MAS menyumbangkan buku untuk mewujudkan keberadaan PERPUSTAKAAN MESJID, mengenai jumlah seadanya dan seikhlasnya.
15. Menyetujui pendataan penerima Qurban 2 (dua) Bulan sebelum pelaksanaannya.
16. Menyetujui adanya imbalan jasa terhadap khatib dan imam, besarnya jasa imbalan ini berhubungan dengan tempat kediaman dan jauh dekatnya jarak tempuh. Untuk Pegawai Syara’ yang berada di Lingkungan Sei Mas akan diberikan pada setia bulannya.
17. Menyetujui pendekatan kekeluargaan untuk menciptakan kebersihan lingkungan Mesjid, rencananya akan dilakukan pada MINGGU MALAM SENIN setelah sholat ISYA dipimpin oleh Pak SAMADIN
18. Menyampaikan permohonman pinjam pakai GENSET kepada BUJANG TUKANG sebagai antisipasi acara Hari Besar Islam yang direncanakan untuk diselenggarakan
19. Kesempatan peringatan Hari Besar Islam digunakan untuk pengumpulan dana.
20. Merencanakan pelaksanaan PERINGATAN HARI BESAR ISLAM pada tahun 1429 H, diantaranya:
a. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW direncanakan 21 Maret 2008
b. Peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW direncanakan 1 Agustus 2008
c. Peringatan Tahun Baru Hijrah 28 Desember 2008.
d. Penceramah dikelola Bidang Imaroh
e. Konsumsi dikelola Pengajian Ibu-Ibu dan Remaja Mesjid
Demikian untuk dapat di maklumi. Terima kasih.

PANITIA PEMBANGUNAN
MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO
SEKRETARIS

BAIHAKI

MENGETAHUI
PEGAWAI SYARA’ LINGKUNGAN SEI MAS

SYAFE’I MAKLAN
KETUA,

M U H A J I

LINGKUNGAN SEI MAS
PANITIA PEMBANGUNAN MESJID SYUHADA
KELURAHAN PASAR ATAS BANGKO

Sei Mas, 16 Juni 2007

Perihal: Penyampaian Hasil Rapat Tokoh Masyarakat
Lingkungan Sei Mas Pasar Atas Bangko

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/sdr/i : ……………………
……………………………………………
Di
B A N G K O

ASSALAMUALLAIKUM W.W.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Berkah dan Rahmah-Nya kepada Bapak/Ibu/sdr/i, sehingga kehidupan yang dijalani selalu dilindungi dan terpelihara dengan amalan ibadah. Dengan perantaraan surat ini kami ingin menyampaikan hasil musyawarah tokoh masyarakat Lingkungan Sei Mas untuk dapat diketahui dan dimaklumi serta dapat dijadikan pedoman.
Keputusan-keputusan tersebut diantaranya adalah:
1. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Tahap ke II PERTAMA adalah Rp 15.500.000,oo (LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)
2. Kesepakatan berinfaq sebesar Rp. 30.000.oo (tiga puluh ribu rupiah)/KK untuk melanjutkan pembangunan Mesjid Syuhada. Pembayarannya dapat tunai dapat dicicil dengan harapan tidak dalam jangka waktu lama;
3. Ketua RT/Ketua Yassinan RT bertanggung jawab dalam pengumpulan uang tersebut dan menyerahkannya kepada bendaharawan Pembangunan Mesjid Syuhada;
4. Penyampaian proposal bantuan dana kepada Donatur dan Calon Bupati 2008 akan dilakukan kemudian;
5. Pembuatan 6 (enam) kotak amal yang akan ditempatkan di tempat-tempat strategis;
6. Menggalang peran serta pengajian ibu-ibu dalam membangun mesjid (jimpitan, pengumpulan dana dan lain sebagainya);
7. Kesempatan peringatan Hari Besar Islam digunakan untuk pengumpulan dana;
8. Dana dari celengan Jum’at Rp. 8.272.000,oo; kotak anak Yatim Rp 200.000.oo; kondisi Kas setelah pengeluaran Rp 5.413.300,oo adalah Rp. 3.058.700,oo (TIGA JUTA LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS RUPIAH).
9. Dana yang terkumpul saat rapat tanggal 15 Juni 2007 adalah:
a. Dari H. AL HIDAYAT RT 08 Rp. 100.000,oo
b. Dari HIDAYAT RT 07 Rp. 200.000,oo
c. Dari BAIHAQI RT 06 Rp. 50.000,oo
d. Dari Iuran AZWAR RT 07 Rp. 20.000,oo
e. Dari HAMBA ALLAH RT 07 Rp. 100.000,oo
f. Dari HAMBA ALLAH RT 07 Rp. 100.000,oo
10. Material yang terkumpul saat rapat tanggal 15 Juni 2007 dalam bentuk IKRAR SHAHIH adalah:

NO NAMA MATERIAL JUMLAH
1 AZWAR RT 07 SEMEN
2 SYARIF RT 08 SEMEN
3 SAMADIN RT 07 SEMEN
4 FACHRIZAL IDRIS RT 07 SEMEN
5 M JAMIL SEMEN
6 RAMLI SH SEMEN
7 SANUSI SEMEN
8 MUHAJI KORAL
9 SYAFE'I MAKLAN SEMEN
10 JOKO PURWANTO KORAL
11 H. MUCHTAR HARUN SEMEN
12 JAUHARI SEMEN
13 HAMBA ALLAH KORAL
14SIAPA MENYUSUL ???

Demikian untuk dapat di maklumi. Terima kasih.
PANITIA PEMBANGUNAN
MESJID SYUHADA SEI MAS BANGKO
SEKRETARIS

BAIHAKI

MENGETAHUI
KA LINGKUNGAN SEI MAS

S A M A D I N
KETUA,

M U H A J I

MESJID “SYUHADA”
KELURAHAN PASAR ATAS BANGKO
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN MERANGIN

PANITIA AMIL ZAKAT MESJID “SYUHADA” 1428 H
LINGKUNGAN SEI MAS KELURAHAN PASAR ATAS BANGKO

Memperhatikan : hasil musyawarah Perangkat Pemerintahan Lingkungan Sei Mas dan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat tanggal 21 September 2007 jam 13.00 bertempat di Mesjid Syuhada

Memutuskan:
Menetapkan:
Susunan Panitia Pembangunan Mesjid Syuhada Lingkungan Sei Mas Kelurahan Pasar Atas Bangko sebagai berikut:

I. PENASEHAT : H. MUCHTAR HARUN
M. SAID SAIDINA Sag
II. KETUA : SYAFE’I MAKLAN
III. WAKIL KETUA : SOBIRIN
IV. SEKRETARIS : MARKUN
V. BENDAHARA : JONI RASMANTO, SKM, MKES (MMR)
VI. ANGGOTA :
1. SARIJO KETUA RW 3
2. YATMIN KETUA RW 4
3. ERWIN HARAHAP KETUA RT 07
4. DARYO KETUA RT 06
5. MUJIANTO KETUA RT 09
6. SANUSI KETUA RT 08
7. MUHAJI
8. JAUHARI
9. BAIHAQI
10. BULKAINI SPD
11. NOVIKA ARIANDI
12. AGUS DWI DARMAWAN
13. EFDIANTO
VII. HARGA DASAR BESAR FITRAH RP. 12.500.oo
VIII. PEMBAYARAN FITRAH DIMULAI PADA TANGGAL 19 RAMADHAN DAN BERAKHIR PADA TANGGAL 29 RAMADHAN 1428 H JAM 00.00 WIB BERTEMPAT DI MESJID SYUHADA
IX. DEMIKIAN UNTUK MENJADI MAKLUM.

Ditetapkan di: SEI MAS
Pada Tanggal: 21 September 2007
PIMPINAN RAPAT PANITIA AMIL ZAKAT

M. SYAFE’I MAKLAN

Artikel Terkait :

0 Respon Pada "Contoh Surat Undangan Kepanitiaan/Panitia Acara Kegiatan Kemasyarakatan"

Posting Komentar