Azab/Hukuman Orang Yang Lalai Tidak Shalat/Sholat Wajib Lima Waktu

Sholat/Shalat lima waktu adalah ibadah wajib bagi setiap pemeluk agama islam dewasa kecuali yang dilarang untuk melakukannya seperti yang sedang datang bulan, sedang sakit parah, sedang gila, sedang lupa, dan lain-lain. Meskipun hukuman bagi orang yang meninggalkan solat/salat sangat berat namun banyak sekali orang islam yang tidak menjalankannya dengan berbagai alasan mulai dari sibuk sampai yang malas.

Berikut ini adalah beberapa azab/hukuman bagi orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholatnya :

- Azab Di Dunia
1. Dibenci orang-orang beriman
2. Tidak mendapatkan cahaya orang mu'min
3. Tidak mendapat berkah atas usaha beserta rizkinya

- Azab Saat Ajal Datang Menjemput
1. Merasa sakit dan pedih sekali saat ruh dicabut
2. Merasa sangat haus sekali
3. Merasa risau akan hilang iman

- Azab Di Alam Kubur / Alam Barzah
1. Sulit/tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir
2. Kuburnya gelap gulita
3. Kuburnya sempit menghimput hingga remuk tulang belulangnya

- Azab Setelah Kiamat / Alam Akhirat
1. Berat/rumit saat dihisab (perhitungan amal baik buruk)
2. Dimurkai Allah SWT
3. Mendapat siksa neraka Allah SWT

Untuk itulah kita sebagai umat muslim yang baik harus menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Jangan ikut-ikutan orang-orang di sekitar kita. Percuma kalau kita hidup senang di dunia selama 50 tahun akan tetapi kelak kita mandapatkan siksa neraka yang pedih selama jutaan tahun lamanya atau bahkan selama-lamanya. Mari kita shalat karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selain sholat kita juga wajib beriman dan bertakwa kepada Allah.

Artikel Terkait :

0 Respon Pada "Azab/Hukuman Orang Yang Lalai Tidak Shalat/Sholat Wajib Lima Waktu"

Posting Komentar